„Posełki: osiem pierwszych kobiet”

„Posełki: osiem pierwszych kobiet”

„Posełki: osiem pierwszych kobiet”
Olga Wiechnik

Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2019

Olga Wiechnik – dziennikarka i redaktorka, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu. Współpracuje z „Wysokimi Obcasami”, publikowała m.in. w „Przekroju”, „Malemenie”, „Twoim Stylu” i „Pani”. W kwietniu – nakładem Wydawnictwa Poznańskiego – ukazała się jej debiutancka książka: „Posełki. Osiem pierwszych kobiet”

„Posełki. Osiem pierwszych kobiet”

100 lat temu Polki wywalczyły sobie prawa wyborcze. Do Sejmu Ustawodawczego, który miał na nowo określić sposób funkcjonowania państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości, weszło 442 mężczyzn i 8 kobiet – była wśród nich Moraczewska. Nazywano je posełkami albo posełkiniami, czasem poślicami. Wywodziły się z różnych środowisk, ale – często wbrew swoim partiom – działały wspólnie w sprawach, które uważały za ważne: sprawach kobiet.

Nie mają swoich ulic, nie mają pomników, nie uczy się o nich w szkołach. Kim były posełki, o co walczyły i jaki poniosły koszt tej walki?

https://www.wieruszow-mgbp.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=q__Pose%C5%82ki%3A+osiem+pierwszych+kobiet&sort=bytitle&view=1

Wpisz i naciśnij Enter lub Lupę aby wyszukać

Shopping Cart