„Wszystkie dzieci Louisa”

„Wszystkie dzieci Louisa”

„Wszystkie dzieci Louisa”
Bałuk Kamil

Warszawa: Fundacja Instytut Reportażu – Wydawnictwo Dowody na Istnienie, 2017

Ta historia zelektryzowała Holandię, ale to młody polski reporter napisał o niej najpełniej. Podczas swojego drobiazgowego reporterskiego śledztwa Kamil Bałuk szukał odpowiedzi na pytanie, jak doszło do tego, że jeden człowiek został ojcem ponad dwusetki dzieci – i kim są dziś te dorosłe już dzieci.

Reporter mnoży pytania: „Czy każdy człowiek ma prawo do posiadania dziecka? Czy każde dziecko ma prawo do wiedzy o swoich biologicznych korzeniach? Czy dawca nasienia ma prawo do anonimowości?”.

„Wszystkie dzieci Louisa” to pasjonująca i trudna do uwierzenia opowieść o kraju, w którego języku nie funkcjonuje słowo „rodzeństwo”, a także o kraju – niewielkim – gdzie żyją ponad dwie setki braci i sióstr. To również opowieść o lekarzu, który chciał być Bogiem, i o anonimowym dawcy nasienia. Ukrywał on nie tylko swoją tożsamość, ale również tajemnicę, którą przekazał ponad dwustu potomkom…

https://www.wieruszow-mgbp.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=q__Wszystkie+dzieci+Louisa&sort=bytitle&view=1

Wpisz i naciśnij Enter lub Lupę aby wyszukać

Shopping Cart